Inseminacja domaciczna (IUI)

Inseminacja domaciczna (intrauterine insemination - IUI)

 

 

 

Inseminacja domaciczna to prosta i bezbolesna metoda wspomaganego rozrodu (ART – Assisted Reproductive Technology) polegająca na podaniu bezpośrednio do jamy macicy nasienia uprzednio odpowiednio przygotowanego w warunkach laboratoryjnych.

 

 

Preparatyka nasienia ma na celu: oddzielenie plemników od plazmy, usunięcie z powierzchni plemników substancji hamujących ich zdolność do zapłodnienia (np. przeciwciała) , zapoczątkowaniu mechanizmu ułatwiającego plemnikom zapłodnienie komórki jajowej (kapacytacja), wyselekcjonowanie plemników o prawidłowym ruchu i budowie oraz usunięciu z nasienia bakterii i wirusów.

W zależności od wskazań można użyć nasienia partnera lub nasienia dawcy.

 

Wskazania do IUI obejmują:

 • Czynnik szyjkowy ( brak śluzu szyjkowego, nieprawidłowa jakość śluzu, negatywny test po stosunku (Post coital test) czy nieprawidłowości anatomiczne szyjki macicy.
 • Czynnik męski – nieprawidłowe parametry nasienia
 • Czynnik immunologiczny – przeciwciała w śluzie szyjkowym, przeciwciała w płynie nasiennym
 • Zaburzenia ejakulacji
 • Endometrizoa I i II st wg ASRM
 • Niepłodność idiopatyczna (o nieustalonej przyczynie)

 

 

Powszechnie uważa się że indukcja owulacji ( tzw. inseminacja w cyklu stymulowanym )  zwiększa szansę na ciąże zwłaszcza w przypadku niepłodności idiopatycznej czy endometriozy, czy wcześniejszych nieudanych inseminacji w cyklu spontanicznym. Stymulacja owulacji jest niezbędna w przypadku zaburzeń jajeczkowania i zalecana w przypadku kobiet > 35 roku życia . W tym celu stosujemy cytrynian klomifenu lub gonadotropiny.

 

Dopuszcza się przeprowadzenie IUI w cyklu spontanicznym (naturalnym), bez poprzedzającej stymulacji jajeczkowania w przypadku:

- młodych pacjentek z prawidłową owulacją

- izolowanego czynnika męskiego

- dużego ryzyka ciąży wielopłodowej lub zespołu hyperstymulacji

 

Niezależnie od tego czy inseminacja jest wykonywania w cyklu spontanicznym czy też stymulowanym winna być poprzedzona ścisłym monitorowaniem ultrasonograficznym. Oceny wielkości i ilości pęcherzyków, grubości endometrium, oraz precyzyjne określenie czasu owulacji pozwala na wybranie optymalnego momentu na wykonanie inseminacji zwiększając szanse na jej powodzenie. Monitorowanie cyklu zmniejsza też ryzyko powikłań w postaci ciąży mnogiej w sytuacji nadmiernej odpowiedzi pęcherzyków na stymulację.

W przypadku cyklu indukowanego gonadotropinami zaleca się dodatkowo oznaczenie poziomu estradiolu.

 

Wyniki leczenia za pomocą inseminacji domacicznej uzależnione są od :

 • Etiologii niepłodności
 • Parametrów nasienia ( do zakwalifikowania do IUI niezbędna jest obecność przynajmniej 1 mln plemników o ruchu progresywnym lub przynajmniej 5 mln wszystkich ruchomych plemników w przygotowanym nasieniu. W przypadku wartości niższych odsetek ciąż wynosi poniżej 1% na cykl.
 • Wieku pacjentki ( wyraźny spadek szansy na ciąże po 35 roku życia , wiek > 40 roku życia jest górną granicą powyżej której skuteczność IUI jest tak niska iż nie uzasadnia stosowania tej metody )
 • Rodzaj użytych leków do stymulacji ( FSH > klomifen)
 • Czasu trwania niepłodności ( wyraźny spadek po 3 latach )

 

Najlepsze wyniku uzyskuje się u kobiet młodych gdzie tzw. skumulowany odsetek ciąż po 3 inseminacjach sięga ok. 30-40% (12,5% na cykl).

Największy odsetek ciąż uzyskuje się w pierwszych 3 – 4 cyklach.

Leczenie niepłodności metodą inseminacji domacicznej nie powinno przekraczać 6 cykli.

 

Tarnów, ul. Warzywna 10/2
tel. 690 066 967