Sonohisterografia SIS

SIS - Sonohisterografia (SHG)

 

 

SIS (Saline Infusion Sonography) inaczej Sonohisterografia jest metodą ultrasonograficznej diagnostyki jamy macicy polegającą na jej ocenie podczas podania do jej wnętrza środka kontrastowego, którym jest tutaj sterylny roztwór soli fizjologicznej (0,9% NaCl)

Sól fizjologiczną podaje się do wnętrza jamy macicy przez zainstalowany w kanale szyjki lub w proksymalnej części jamy macicy cieniutki, specjalnie to tego typu badań przystosowany  cewnik, zakończony niewielkim balonikiem, który po wprowadzeniu cewnika do kanału szyjki uszczelnia go, tak by podawana w trakcie badania sól fizjologiczna nie wypływała na zewnątrz.

Zaaplikowana w trakcie badania do jamy macicy sól fizjologiczna pozwala na rozszerzenie jamy macicy i stanowi negatywny kontrast, co pozwala lepiej uwidocznić i zdiagnozować wnętrze macicy, kształt jamy macicy, endometrium i ocenić mogące się tam znajdować zmiany patologiczne jak polipy, zrosty endometrialne czy mięśniaki podśluzówkowe. SIS stanowi też doskonałe narzędzie w diagnostyce nieprawidłowych krwawień macicznych czy obfitych miesiączek.

Zastosowanie obrazowania 3/4 D pozwala na dokładne rozpoznanie i ustalenie dalszego postępowania u pacjentek z podejrzeniem wady wrodzonej macicy np. przegrody macicy, macicy łukowatej, macicy dwurożnej, macicy jednorożnej.

 

 

 

 

Badanie ze względu na optymalną dokładność (zwłaszcza w ocenie endometrium i jago patologii) wykonuje się w pierwszej fazie cyklu, najlepiej między 8-12 d.c. (pozwala to również uniknąć wykonania SIS w bardzo wczesnej ciąży która stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do wykonania  tego badania).

 

 

 

 

Zalety SIS:

  • SIS stanowi najlepszą metodą oceny przedoperacyjnej mięśniaków podśluzówkowych i ich kwalifikacji do leczenia.
  • Dokładność diagnostyczna SIS w diagnozowaniu patologii wewnątrzmacicznych zbliża się do 100% i jest porównywalna z dokładnością histeroskopii diagnostycznej.
  • SIS jest metodą ultrasonograficzną o minimalnym stopniu inwazyjności i jest badaniem znacznie tańszym i obarczonym mniejszą ilością powikłań w porównaniu do histeroskopii i dodatkowo możliwym do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych.
  • Badanie wykonuje się za pomocą sterylnego jednorazowego sprzętu, do badania nie wymaga się szczepień profilaktycznych np. przeciwko HBV.
  • Badanie SIS pozwala również na wstępną ocenę drożności jajowodów, lecz ocena ta jest mniej dokładna i bardziej subiektywna dlatego do oceny drożności jajowodów rekomenduje się inne badania jak HyCoSy AriSono, HyFoSy, czy w przypadku podejrzenia zrostów i patologii w przydatkach laparoskopia z chromotubacją.
  • Zastosowanie SIS 3/4D umożliwia uzyskanie tak zwanej płaszczyzny koronalnej macicy, z reguły niedostępnej w obrazowaniu dwuwymiarowym co daje optymalne możliwości diagnostyczne w zakresie wrodzonych malformacji macicy. Badanie jest porównywalne, a w niektórych przypadkach nawet przewyższające  MRI miednicy mniejszej. W diagnostyce wad wrodzonych macicy SIS 3/4D przewyższa laparoskopię i histeroskopię które nawet wykonane jednoczasowo nie są w stanie tak precyzyjnie ocenić z jakim rodzajem malformacji mamy do czynienia.
  • Dodatkową korzyścią SIS 3/4D jest możliwość „zapisania” obrazu w bryle objętościowej co pozwala na dalszą obróbkę już bez udziału pacjentki co znacznie skraca czas badania i zmniejsza dyskomfort samej pacjentki.
Tarnów, ul. Warzywna 10/2
tel. 690 066 967