NIFTY - nieinwazyjna diagnostyka prenatalna

NIFTY™

 

 

 

W Centrum Medycznym ARSMEDICA istnieje możliwość wykonania testu NIFTY (ang. non invasive fetal trisomy test).

To nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa , Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci (zespół Turnera i  Klinefertera),  oraz kilkunastu innych trisomi i zespołów delcyjnych.

Trisomie 21, 18 i 13 są najczęściej  występującymi  zespołami wad wrodzonych , wywołanych przez dodatkowe kopie tych chromosomów. Średnio 1/800 dzieci rodzi się z zespołem Downa (trisomia 21), 1/6 000 dzieci rodzi się z zespołem Edwardsa (trisomia 18).

 

 

 

 

 

Do przeprowadzenia badania potrzeba jest tylko niewielka (ok. 10 ml) próbka krwi przyszłej mamy której osocze zawiera materiał genetyczny płodu  (tzw. wolny pozakomórkowy DNA tzw. cffDNA). Czułość badania w przypadku wykrywania zespołu Downa przewyższa 99,5% . Dzięki temu pacjentka może uniknąć badań inwazyjnych (w tym amniopunkcji obarczonej ok. 0,5-1% a przypadku biopsji kosmówki do 2% ryzykiem straty ciąży). Test można wykonać między 10 a 24 tygodniem ciąży. Jest absolutnie bezpieczny, nie obarczony żadnym ryzykiem poronienia, czy immunizacji (w przypadku kobiet z grupą krwi Rh minus) co odróżnia go od inwazyjnych badań prenatalnych. Na świecie testem NIFTY przebadano dotychczas blsko 2 000 000 płodów. Poza  niezwykle wysoką skutecznością zaletą tej metody jest również krótki czas wykonania ( czas otrzymania wyniku to ok. 7-9 dni roboczych – jako jedyny z NIPT test jest wykonywany w laboratorium w Polsce !), wczesna wykrywalność (test można wykonać już od 10 tyg.), możliwość zastosowania w przypadku ciąży bliźniaczej (w tym przypadku wykluczyć  można tylko trisomie),  oraz na życzenie rodziców możliwość oznaczenia płci dziecka.

 

Tarnów, ul. Warzywna 10/2
tel. 690 066 967