Przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego

PROM (Preterm rupture of membrannes) czyli przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego to samoistne rozerwanie się błon płodowych z wyciekaniem płynu owodniowego w dowolnym momencie ciąży, przed terminem porodu i wystąpieniem regularnej czynności skurczowej. Jest to powikłanie położnicze występujące w 3-5 % wszystkich ciąż, będąc zarazem główną przyczyną porodów przedwczesnych (ok 30%).Do czynników ryzyka wystąpienia przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego należą:

 • Infekcje (zwłaszcza te występujące po 24 tygodniu ciąży) i to zarówno takie przenoszone drogą płciową jak: Chlamydia, Rzęsistek pochwowy, Rzeżączka, Gardnerella Vaginalis czy Eschericha coli, ale również infekcje zlokalizowane poza narządem rodnym np. około zębowe
 • Stany związane z nadmiernym rozciągnięciem macicy jak wielowodzie czy ciąża mnoga
 • Niewydolność cieśniowo-szyjkowa
 • Niektóre wrodzone wady macicy : macica dwurożna, macica jednorożna
 • Przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego w przeszłości
 • Czynniki środowiskowe jak palenie papierosów, niedobory witamin czy składników mineralnych (wit.C, miedź)
 • Czynniki genetyczne np. wrodzone zaburzenia syntezy kolagenu
 • Czynniki jatrogenne : amniopunkcja, kordocenteza, założenie szwu okrężnego

Nie udowodniono związku PROM z badaniem wewnętrznym czy współżyciem.

PROM może prowadzić do licznych powikłań, których stopień ryzyka jest zależny od czasu jaki upływa od chwili pęknięcia błon płodowych do momentu porodu, oraz przede wszystkim od stopnia zaawansowania ciąży. Należą do nich:

 • Zakażenia - stanowiące zagrożenie zarówno dla matki jak i płodu. Są one tym groźniejsze im dłuższy czas od odpłynięcia płynu owodniowego. Konsekwencje dla płodu niedojrzałego mogą być szczególnie poważne włącznie z ryzykiem zakażenia uogólnionego a nawet obumarciem płodu.
 • Niedotlenienie płodu związane np. z wypadnięciem pępowiny lub uciskiem na sznur pępowinowy spowodowany brakiem amortyzującego działania płynu owodniowego
 • Deformacje płodu - dotyczą głównie ciąż niedonoszonych. To typowe zmiany związane z małowodziem, jak w zespole Pottera : hipoplazja płuc, nisko osadzone, zniekształcone małżowiny uszne , płaski nos, cofnięty podbródek, hiperteloryzm a także nieprawidłowe ułożenie kończyn i spłaszczenie dłoni i stóp
 • Powikłania połogowe u matki: zakażenia połogowe, upośledzenie czynności  skurczowej macicy

W przypadku całkowitego przerwania błon płodowych rozpoznanie PROM jest proste i jednoznaczne. Problem diagnostyczny pojawia się w przypadku wysokiego pęknięcia pęcherza płodowego kiedy mamy do czynienia z tzw. podciekaniem płynu owodniowego. Jest to sytuacja kliniczna w której płyn owodniowy może się wydostawać okresowo, w bardzo małych ilościach. Poza zgłaszaną przez pacjentkę okresowo pojawiająca się zwiększoną ilością wodnistej wydzieliny nie daje to żadnych innych objawów. Sporadycznie zjawisko to można zaobserwować w badaniu na wziernikach. Znakomita większość testów diagnostycznych opiera się na zmianie pH pochwy na bardziej zasadowy. Pomiar pH jest metodą skrajnie mało wiarygodną, ponieważ zwiększona ilość śluzu, infekcja bakteryjna, nasienie czy nawet niewielka ilość moczu również podnoszą pH pochwy uniemożliwiając diagnostykę różnicową w tym zakresie, czyniąc tę metodę bezużyteczną.

 Przerwanie ciągłości pęcherza płodowego wiąże się z ryzykiem infekcji wstępującej która długi czas może pozostawać w fazie utajonej, będąc przyczyną groźnych powikłań.

Test Actim PROM jest szybkim testem diagnostycznym służącym do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (PROM). Actim PROM znacznie przewyższa dawniej stosowane metody, które opierały się na badaniu pH,  zarówno dużo większą czułość jaki specyficzność

Test Actim PROM jest jednostopniowym testem paskowym służącym do wykrywania płynu owodniowego w pochwie. Test wykonuje się poprzez umieszczenie paska testowego w wyekstrachowanej próbce wydzieliny z pochwy lub z szyjki macicy. Działanie testu opiera się na immunologicznej detekcji IGFBP-1 w wymazie z pochwy.

Co to jest IGFBP-1?

IGFBP-1 (insulin like growth factor binding protein 1 - białko łączące typu 1 insulinopodobnego czynnika wzrostu) występuje w bardzo wysokim stężeniu w płynie owodniowym. Stężenie IGFBP-1 w płynie owodniowym 100-1000 -krotnie przewyższa stężenie IGFBP-1 w osoczu krwi. Wykrycie IGFBP-1 w wydzielinie z pochwy jednoznacznie wskazuje na sączenie płynu owodniowego.

Dokładny i łatwy do wykonania test na sączenie płynu owodniowego

Actim PROM  jest wysoko specyficzną i czułą metodą wykrywania pękniętych błon płodowych. Test jest tak czuły, że może wykryć nawet mniej niż mikrolitr płynu owodniowego. Może być używany we wczesnych stadiach ciąży, już od 15-tego tygodnia. Inne ważne korzyści z wykonania testu to łatwość użycia (test nie wymaga dodatkowego sprzętu) i krótki czas wykonania.

Szybka i dokładna diagnoza ma kluczowe znaczenie

 •  Prosty test Actim PROM jest cennym narzędziem w postawieniu dokładnej diagnozy PROM, niezależnie od substancji zanieczyszczających (krew, nasienie itp.).
 •  Prawidłowe leczenie może być rozpoczęte niezwłocznie.
 •  Tradycyjne metody wykrywania często dają niedokładne wyniki i są wrażliwe na substancje zanieczyszczające.

Actim PROM - Rewolucjonizuje monitorowanie ciąży

 •  Pierwszy wiarygodny test do wykrywania PROM
 •  Szybkie pobieranie próbki z wziernikiem lub bez wziernika
 •  Wyniki w kilka minut - najszybszy test na rynku
 •  Optymalna czułość, minimalna ingerencja
 •  Mocne dowody kliniczne
Tarnów, ul. Warzywna 10/2
tel. 690 066 967