KTG - kardiotokografia

KTG (kardiotokografia)

 

 

 

Badanie KTG (kardiotokografia), czyli monitorowanie czynności serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy, to jedno z podstawowych badań we współczesnym położnictwie. Wykonuje się je z reguły pod koniec ciąży i w trakcie porodu, aby wiedzieć, w jakim stanie jest dziecko, i móc jak najszybciej zareagować, gdy pojawi się zagrożenie. KTG czyli kardiotokografia składa się z dwóch elementów: tokografii, czyli rejestracji czynności skurczowej macicy, oraz kardiografii, czyli rejestracji akcji serca płodu. KTG jest badaniem nieinwazyjnym, nie wiąże się z żadnym bólem ani ryzykiem dla matki czy płodu. Kobieta ciążarna lub rodząca leży, na jej brzuch zakłada się dwa pasy naktórych znajdują się dwa czujniki . Jeden to przetwornik ultradżwięków rejestrujący uderzenia serca płodu, drugi - miernik mierzący siłę i cza trwania skurczów macicy. Obydwa czujniki połączone są z monitorem, który wyświatla i drukuje wartości pomiarów.

Podstawowe badanie KTG powinno trwać 30 minut, ale w pewnych sytuacjach może zostać wydłużone.

 

 

 

W trakcie porodu mogą występować „spadki tętna płodu” tzw. deceleracje, które  w zależności  od długości ich trwania, głębokości oraz przede wszystkim czasowej korelacji z akcją skurczową macicy mogą świadczyć o pewnych nieprawidłowościach z których część może prowadzić do niedotlenienia płodu (zagrażająca wewnątrzmaciczna zamartwica) co wiąże się z koniecznością pilnego zakończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego.

 

 

 

W pojedynczej, niepowikłanej ciąży, która nie przekroczy terminu porodu, gdzie nie obserwuje się niepokojących nagłych zmian aktywności ruchowej płodu nie rekomenduje się rutynowego wykonywania zapisów KTG.

Wskazaniem do wykonania zapisu KTG obejmują:

  • znamienna zmiana charakteru ruchów płodu, ich zmniejszenie, zanik albo gwałtowne nasilenie
  • niepowikłana ciążą po terminie porodu
  • ciąża powikłana chorobami które w znacznym stopniu wypływają na zmniejszenie dobrostanu płodu i w których obserwuje się podwyższone ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. W zależności od rodzaju schorzenia jak i czasu trwania ciąży należy rozważyć objęcie ciężarnej nadzorem KTG lub nawet hospitalizację.

 

Matczyne wskazania do objęcia monitoringiem KTG to min.: zespół antyfosfolipidowy, układowy toczeń trzewny, niewyrównana nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu I, choroby nerek czy sinicze wady serca.

Do płodowych wskazań należą: IUGR, stan przedrzucawkowy, mało/wielowodzie, cholestaza ciążowa, konflikt serologiczny, ciąża mnoga w szczególności jednokosmówkowa czy obumarcie wewnątrzmaciczne płodu w wywiadzie.

 W powyższych sytuacjach monitorowanie za pomocą KTG zaczyna się już od 24 tygodnia ciąży.

Tarnów, ul. Warzywna 10/2
tel. 690 066 967