USG 18 - 23 tyg.

USG 18-23 tygodni badanie anatomiczne z oceną serca płodu

 

 

 

Badanie polega na ocenie rozwoju i morfologii płodu. Stanowi uzupełnienie badania pierwszego trymestru, pozwala szczegółowo prześledzić anatomię i wykluczyć dużą ilość nieprawidłowości w budowie płodu.

Badanie anatomiczne obejmuje ocenę głowy (oczy, usta - ciągłość wargi górnej, nozdrza, długość kości nosowej), czaszki (kształt, uwapnienie kości, ocena podniebienia kostnego), mózgowia (echo środkowe, jama przegrody przezroczystej, wzgórza, szerokość rogów tylnych komór bocznych, kształt i wielkości móżdżku) szyi, klatki piersiowej (płuca, serce, przepona, grasica, ocena górnego śródpiersia), jamy brzusznej (ciągłość powłok jamy brzusznej, brzuszny przyczep pępowiny, wątroba, pęcherzyk żółciowy, żołądek, nerki, jelita), miednicy mniejszej (pęcherz moczowy – kształt i wielkość, ocena ilości tętnic pępkowych), kręgosłupa i kończyny.

 

 

 

Ze względu na fakt iż ponad 1/3 wszystkich wad wrodzonych stanowią  wady serca, oraz z uwagi na mnogość i różnorodność nieprawidłowości które mogą tu wystąpić serce powinno podlegać szczególnie wnikliwej ocenie. Oceniamy: rytm i akcję serca, jego lokalizację, wielkość, kierunek oraz kąt nachylenia tzw. osi serca. W projekcji czterech jam serca oceniamy wielkości i wzajemne proporcje między komorami i przedsionkami, ocenę osadzenia zastawek przedsionkowo-komorowych, ciągłości przegrody międzykomorowej, otwór owalny. Oceniamy połączenia żylno-przedsionkowe (spływ żył płucnych i systemowych), oraz odejścia naczyń tętniczych – drogi odpływu z komór, topografię naczyń w górnym śródpiersiu, ciągłość łuku aorty, odejście naczyń dogłowowych. Stwierdzenie jakiejkolwiek nieprawidłowości jest wskazaniem do wykonania badania ECHO serca - szczegółowej analizy morfologii i czynności serca płodu które pozwala na doprecyzowanie diagnozy i zaplanowanie ewentualnej terapii.

 

 

 

Podczas USG drugiego trymestru dokonujemy oceny tzw. biometrii płodu (ocenę wymiaru poprzecznego główki (BPD), obwodu główki (HC) i brzuszka (AC) oraz długości kości udowej (FL)) która naniesiona na siatkę centylową pozwala ocenić dynamikę wzrostu oraz wzajemne proporcje pomiędzy poszczególnymi „częściami” płodu. Na podstawie wielkości parametrów możemy podać również szacunkową masę płodu.

 

 

 

Na tym etapie rozwoju ciąży oceniamy płód pod kontem „ultrasonograficznych markerów aberracji chromosomalnych” czyli pewnych nieprawidłowość anatomicznych możliwych do wykrycia w USG, a zwiększających ryzyko wystąpienia u płodu określonej aberracji chromosomalnej np. zespołu Downa.

 

 

 

 

Zespół Downa występuje z częstotliwością 1/800 porodów. Do ultrasonograficznych markerów tego zespołu należą:

 • pogrubiały fałd karkowy (NF-ang. Nuchal Fold)
 • opóźniony rozwój kości nosowych (NB- ang. Nasal Bone)
 • zwiększona grubość tkanki podskórnej na nosie (PT- ang.Prenasal Thickness)
 • krótsze niż spodziewane kości długie: udowa i ramienna (FL-ang. Femur Length i HL –ang. Humerus Length)
 • płaski profil twarzy i zwiększony kąt pomiędzy czołem a szczęką (FMFA- ang. fronto-maxillary facial angle)
 • poszerzenie rogów tylnych komór bocznych mózgowia
 • hyperechogeniczne jelita (echogenność zbliżona do talerzy biodrowych)
 • obecność ognisk hyperechogennych w sercu
 • niedomykalność zastawki trójdzielnej
 • wysięk w osierdziu (PE- ang. Pericardial Effusion)
 • niedorozwój środkowego paliczka w małym palcu ręki
 • nieprawidłowy przebieg tętnicy podobojczykowej prawej (arteria lusoria = ARSA- ang. Aberrant Right Subclavian Artery)
 • poszerzenie miedniczek nerkowych
 • przerost języka
 • szeroki rozstaw oczu
 • odwiedziony paluch od pozostałych palców stopy tzw. objaw sandałowy
Tarnów, ul. Warzywna 10/2
tel. 690 066 967