USG 11+0 - 13+6 tyg.

USG 11+0 – 13+6 tyg. tzw. " genetyczne" - określenie ryzyka aberracji chromosomowych z wczesną oceną anatomii i wczesną oceną serca płodu

 

 

 

Jest jednym z dwóch najważniejszych badań ultrasonograficznych w ciąży. Optymalnie należy je wykonać w 12 skończonym tygodniu ciąży gdyż, pewne elementy badania przed ukończeniem 12 tygodnia mogą być trudne do oceny (np. ocena kostnienia kości nosowej, do 12 tyg. fizjologicznie może występować przepuklina pępkowa co w tym okresie jest zjawiskiem prawidłowym a po 12 tyg. jest już patologią) co może prowadzić do konieczności powtórzenia badania w późniejszym terminie.  Płód, choć jeszcze niewielki, ma już wykształcone większość narządów. Prawidło przeprowadzona ocena ultrasonograficzna (wczesne badanie anatomiczne) pozwala wykluczyć ponad połowę wad wrodzonych, na tym etapie uspokoić przyszłych rodziców.

 

 

 

Wczesne badanie anatomiczne obejmuje ocenę czaszki i mózgu, klatki piersiowej wraz z oceną serca (położenie, oś serca, ocena napływu do obu komór, odejście pni tętniczych) jamy brzusznej w tym powłok brzusznych, przepony, żołądka, nerek i pęcherza moczowego, szkieletu tj. kręgosłupa, klatki piersiowej i kończyn. Niezbędnie są również dwa parametry biometryczne: długość ciemieniowo – siedzeniowa (CRL), na podstawie której wyliczamy wiek ciążowy i przewidywany termin porodu oraz wymiar poprzeczny główki płodu (BPD).

 

 

 

Drugim niezwykle ważnym celem badania w 12 tygodniu ciąży jest ocena parametrów ultrasonograficznych tzw. markerów, na podstawie których wyliczane jest ryzyko wystąpienia najczęstszych zespołów genetycznych dla płodu w danej ciąży. Prawdopodobieństwo wykrycia aberracji  (nieprawidłowości genetycznych)  jest najwyższe  właśnie na tym etapie ciąży. Podczas badania USG oceniamy takie parametry jak

  • NT ( nuchal translucency) - przezierność karkową
  • NB ( nasal bone ) - kość nosową
  • FHR - akcja serca płodu
  • DV - ocena spektrum przepływu przez przewód żylny
  • TV - ocena przepływu przez zastawkę trójdzielną ( wykluczenie obecności fali zwrotnej )
  • Obecność tzw. „małych markerów” takich jak: hyperechogenne jelita, poszerzenie miedniczek nerkowych, torbiele splotów naczyniówkowych, czy obecność ognisk hyperechogennych w sercu.

Ocena ww. parametrów oraz uwzględnienie wieku matki, oraz poziomu pewnych markerów w surowicy ciężarnej ( białko PAPPA oraz wolna podjednostka betaHCG) pozwala przy zastosowaniu odpowiednich algorytmów na bardzo dokładne oszacowanie tzw. ryzyka skorygowanego dla danej aberracji. Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka przesiewowa z oceną ryzyka wystąpienia danego zaburzenia stanowi podstawę do decyzji o ewentualnym poszerzeniu diagnostyki o badania inwazyjne.

 

W wybranych przypadkach w trakcie badania 11+0 – 13+6 wskazana jest ocena ryzyka stanu przedrzucawkowego, związanego z nadciśnieniem (wikłającego 2% ciąż) oraz ryzykiem opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego dziecka (IUGR –ang. Intrauterine Growth Restriction). Powikłanie to może dotyczyć nawet 5% ciężarnych. Ocena opiera się na parametrach przepływu krwi w tętnicach macicznych macicznych ciężarnej, pomiarach ciśnienia tętniczego, poziomie biomarkerów w surowicy krwi oraz przeprowadzonym wywiadzie, w tym wadze i wzroście ciężarnej.

Tarnów, ul. Warzywna 10/2
tel. 690 066 967